Wednesday, February 11, 2009

~Pengajian ONLINE Bersama Sheikh Nurudddin Al-Banjari~
LIVE FROM BOGOR!!!!

[Jadual Pengajian]

~JUMAAT~

3.00-5.30 AM (EGY) /9.00 - 11.30 AM (SIN)
Musnad Imam Ahmad

4.00-5.00 PM (EGY) / 10.00 - 11.00 PM (SIN)
Jami'e Saghir Oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi(Himpunan Hadis Nabawi)

~SABTU~

3.00-5.30 AM (EGY) / 9.00 - 11.30 AM (SIN)
Fathul MuinOleh Imam Malibari

11.30-12.30 PM (EGY) / 5.30 - 6.30 PM (SIN)
Risalah Mua'wanah Oleh Imam Abdullah Al-Haddad

4.00-5.00 PM (EGY) / 10.00 - 11.00 PM (SIN)
Tahzib Misykat Oleh Imam Muhammad bin Abdullah AlKhotib At-Tibrizi

~AHAD~

3.00-5.30 AM (EGY) /9.00 - 11.30 AM (SIN)
1)At-Tibyan Fi Adaab Hamalatil Quran Oleh Imam Nawawi
2)Syamail Muhammadiyah Oleh Imam At-Tirmizi

11.30-12.30 PM (EGY) / 5.30 - 6.30 PM (SIN)
Risalah Mua'wanah Oleh Imam Abdullah Al-Haddad

4.00-5.00 PM (EGY) /10.00 - 11.00 PM (SIN)
Tahzib Misykat Oleh Imam Muhammad bin Abdullah AlKhotib At-Tibrizi

~ISNIN~

3.00-5.30 AM (EGY) /9.00 - 11.30 AM (SIN)
1)Tadrib Ar-Rawi Oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi
2)Akhlak Ulama Oleh Sheikh Nuruddin AlBanjari

11.30-12.30 PM (EGY) / 5.30 - 6.30 PM (SIN)
Jami'e Bayan Ilmi Oleh Imam Ibnu Abdil Barr


4.00-5.00 PM (EGY) / 10.00 - 11.00 PM(SIN)
Rahiq Makhtum oleh Dr Sofiy Ar-Rahman


~SELASA~


3.00-5.30 AM (EGY) / 9.00 - 11.30 AM (SIN)
1)Haza Halal Haza Haram Oleh Sheikh Abd. Qodir Ahmad 'Ato

2) Makanatul Ilmi Oleh Sheikh Nuruddin AlBanjari

11.30-12.30 PM (EGY) /5.30 - 6.30 PM (SIN)
Sahih Bukhari

4.00-5.00 PM (EGY) /10.00 - 11.00 PM (SIN)
Tahzib Mishkat oleh Imam Muhammad bin Abdullah AlKhotib At-Tibrizi

~RABU~

3.00-5.30 AM (EGY) /9.00 - 11.30 AM (SIN)
1)Tafsir Rawa'iul Bayan Oleh Imam Muhammad 'Ali As-Sobuni
2)Ad-Durar Al-Bahiyyah fi Qawaid Fiqhiyah oleh Sheikh Nuruddin AlBanjari

11.30-12.30 PM (EGY) /5.30 - 6.30 PM (SIN)
Sahih Bukhari

4.00-5.00 PM (EGY) /10.00 - 11.00 PM (SIN)
Jami'e Saghir Oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi(Himpunan Hadis Nabawi)

~KHAMIS~

3.00-5.30 AM (EGY) /9.00 - 11.30 AM (SIN)
1)As-Sunnah wal Bidaah Oleh Imam Abdullah AlHaddad

2)At-Tibyan Fi Adab HamalatilQuran Oleh Imam An-Nawawi


Boleh Ikuti secara Langsung....

http://www.mymkkk.tv/live_bogor.php


Ya Allah,Engkau tidak putus2 memudahkan jalan Kami menuntut Ilmu...
Oleh itu,
Kurniakan kami TaufiqMu untuk meng'hadiri'nya...

No comments: