Wednesday, February 03, 2010

Peluang bertemu UlamaPerjumpaan bersama Pentahqiq Kitab Tafsir Al-Jailani:

Dr. Al-Syarif Fadhil Al-Jailani


Muhadarah (1):
Bahas Ilmiah

Penerangan akan kitab tersebut tentang usaha yang dibuat untuk menghasilkan kitab tersebut kerana beliau orang yang pertama menisbahkan kitab tersebut kepada Al-Imam Abdul Qodir Al-Jailani.Beliau mengambil masa selama 30 tahun untuk menghasilkan kitab tersebut.

Tempat: Markaz Indon Griya @ Bur Saed
Masa: Selepas Asar
Tarikh: Sabtu 6/2/2010


Muhadarah (2):

Pembacaan Kitab Tafsir Al-Jailani dan Majlis Pengijazahan.

Tempat: Rumah Selangor @ Hay 'Asyir
Masa: Selepas Marhgrib
Tarikh : Ahad 7/2/2010
P/s:Boleh bertemu Sheikh di Ma'arad @ Ganah Kanada (sebelum ganah Dar Al-Salam) @ Maktabah Dar Ar-Rukun wa Al-Maqam.Jangan tak minta signature nya!!!Beliau kata:'Signature beliau itu sebagai tanda 'Ijazah Ammah' buat kitab itu.'

No comments: