Monday, July 31, 2006

...Sambutan Maulid...
Sambungan Bahagian 2 - 2

Dalil Kedua :
Baginda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam sendiri telah membesarkan hari kelahiran baginda. Baginda bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-Nya yang besar ke atas baginda, mengutamakan baginda dengan kewujudan baginda ini, malah semua makhluk bergembira dengan kewujudan tersebut. Baginda membesarkan hari tersebut dengan cara berpuasa seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah bahawasanya Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam ditanya tentang mengapa baginda berpuasa pada hari Isnin, lalu dijawab : Padanya aku dilahirkan dan padanyalah Quran diturunkan ke atasku.1

Inilah dia sambutan yang dilakukan. Namun bentuk sambutan tersebut berbeza sedikit, tetapi apa yang pasti erti sambutan tersebut adalah sama, samaada dengan puasa, memberi makan, berkumpul untuk berzikir dan selawat atas Nabi atau menedengar kisah dan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia.

Dalil Ketiga :

Sesungguhnya bergembira dengan Baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam dituntu melalui perintah Al-Quran dari firman Allah Ta'ala :


Katakanlah dengan nikmat keutamaan dari Allah dan rahmat-Nya, maka dengannya bergembiralah kamu semua.

Maka Allah Ta'ala lah yang memerintahkan kita untuk bergembira dengan rahmat, dan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam sebesar-besar rahmat. Allah Ta'ala telah berfirman :Dan tidaklah Kami utuskan engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam.

Dan dikuatkan lagi tafsiran ini pakar dalam pentafsiran Al-Quran Saiyidina Ibn Abbad Radhiyallahu 'Anhuma. Abu Syeikh telah meriwaykan dari Ibn Abbas pada membicarakan ayat di atas beliau telah berkata : Keutamaan dari Allah ialah ilmu, manakala rahmat-Nya adalah Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Alla telah berfirman : Dan tidaklah kami utuskan engkau melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam.2

Kegembiraan dengan baginda Sallalahu 'Alaihi Wasallam dituntut pada setiap waktu, pada setiap nikmat, dan pada setiap keutamaan, tetapi dikuatkan lagi tuntutan ini pada setiap hari Isnin dan setiap kali bulan Rabiul Awal. Ini adalah kerana kuatnya kesesuaiannya serta bertepatan dengan waktunya.

Dalil keempat :

Sesungguhnya Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam selalu mengambil kira ikatan masa, dengan peristiwa-peristiwa besar dalam agama yang telah berlalu sebelumnya. Apabila datangnya masa berlakunya peristiwa tersebut ia menjadi peluang bagi mengingatinya dan membesarkan hari tersebut kerana peristiwa tersebut.

Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam sendiri yang mengasaskan kaedah ini seperti mana dijelaskan dalam hadis sohih bahawa ketika baginda berhijrah ke Madinah, baginda mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura'. Lalu baginda bertanya mereka. Mereka lalu menjawab, itulah hari Fir'aun ditenggelamkan dan Musa diselamatkan. Maka kami berpuasa sebagai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam : Kami lebih layak bagi Musa daripada kalian. Maka baginda pun berpuasa dan memerintahkan sahabat berpuasa.3

Nota Kaki :
1) Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dalam Kitab Siyam.
2) Ad-Durrul Mantsur Juz 3, Halaman 308
3) Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

Akan bersambung....

No comments: