Friday, November 03, 2006


Bahagian 2-3

Dalil Kelima :
Sambutan Maulid Nabi bersumberkan selawat dan salam yang dituntut dalam firman Allah Ta'ala :


Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya berselawat ke atas Nabi, wahai orang yang beriman, berselawat dan salamlah kamu ke atasnya dengan sebaik-baik penghormatan.

Apa yang berasaskan sesuatu yang dituntut oleh syara', maka ia turut dituntut oleh syara'. Malah selawat ke atas Baginda mempunyai faedah yang terlalu agung, hingga takkan tercapai pena mencatatkannya.

Dalil Keenam :
Sesungguhnya sambutan Maulid Nabi dipenuhi dengan memperingati kelahiran Baginda yang mulia, mukjizat-mukjizat, sirah dan mengenali baginda. Bukankah kita diperintahkan untuk mengenali, mencontohi, mengikuti amalan, dan beriman dengan mukjizat serta membenarkan tanda-tanda baginda? Hanya inilah tujuan buku-buku maulid yang ada.

Dalil Ketujuh :
Sambutan ini juga sebagai melaksanakan sebahagian kewajipan kita dengan menerangkan sifat-sifat Baginda yang sempurna, dan akhlak-akhlak baginda yang mulia. Para penyair di zaman Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam sentiasa menyifatkan baginda dengan qasidah-qasidah mereka. Baginda pula meredhai mereka dan memberi ganjaran dengan perkara-perkara yang baik seperti mendoakan mereka.

Kalaulah Baginda redha sesiapa yang memuji Baginda, bagaimana mungkin baginda tidak redha atas mereka yang menghimpunkan segala sifat Baginda yang mulia. Maka ia merupakan suatu perakra yang dapat mendekatkan diri kepada Baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam dengan melakukan perkara yang membuatkan kita memperolehi kecintaan dan keredhaannya.

Dalil Kelapan : Sesungguhnya mengetahui sifat-sifat, mukjizat-mukjizat dan ciri-ciri baginda menggalakkan lagi kesempurnaan iman dan kecintaan kepada Baginda. Hal ini kerana sifat manusia yang normal adalah menyukai sesuatu yang indah, dalam bentuk fizikal dan akhlak, ilmu dan amalan, mahupun apa-apa keadaan dan i'tiqad. Dan tiadalah yang lebih terindah, sempurna dan utama dari akhlak dan sifat-sifat Baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam.

Menambahkan kecintaan kepada Baginda dan kesempurnaan iman amatlah dituntut oleh syara', maka apa yang boleh menggalakkannya jua dituntut oleh syara'.

Dalil Kesembilan : Mengagungkan baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam dituntut oleh syara'. Manakala bergembira dengan hari kelahiran Baginda dengan menunjukkan kegembiraan, membuat kenduri, mengumpulkan masyarakat untuk berzikir, dan memuliakan fakir miskin merupakan antara cara yang paling jelas dalam mengangungkan, memuliakan, bergembira dan bersyukur kepada Allah, kerana hidayah-Nya yang menunjukkan kita kepada agama-Nya yang mulia, dan apa-apa anugerah-Nya kepada kita dengan perutusan Nabi 'Alaihi Afdhalussolatu Wassalam.

*Dipetik dari blog aljufri

No comments: