Wednesday, February 18, 2004

.........Mutiara hadis.....

Bahagialah dengan limpahan kebaikan bagi orang-orang yang bila dihadiri (berada dalam kumpulan) tidak dikenali, tetapi apabila tidak hadir tidak pula kehilangan. Mereka itulah pelita hidayat. Tersisih daripada mereka segala fitnah dan angkara orang yang zalim”.
( Riwayat Imam al-Baihaqi )

No comments: