Monday, January 19, 2004

Menurut Islam, sesiapa yang meninggalkan bergelak tertawa akan mendapat
darjat yang tinggi di sisi Allah. Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud: "Dan siapa yang meninggalkan senda gurau diberi wibawa dan
keindahan, dan siapa yang meninggalkan tertawa, maka ia berwibawa dan hebat, dan siapa yang tidak menginginkan kekayaan orang maka ia
dicintai." (Hadis Sahih).

No comments: